Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Thanh Toán

1. Giới Thiệu

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ TDHOST cam kết bảo vệ thông tin thanh toán của khách hàng. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và quản lý thông tin thanh toán của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

2. Thu Thập Thông Tin Thanh Toán

a. Loại Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin thanh toán sau từ khách hàng:

 • Tên chủ thẻ
 • Số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ
 • Ngày hết hạn của thẻ
 • Mã bảo mật thẻ (CVV/CVC)
 • Thông tin tài khoản ngân hàng

b. Phương Thức Thu Thập

Thông tin thanh toán của bạn có thể được thu thập thông qua các phương thức sau:

 • Khi bạn thực hiện thanh toán trực tuyến trên trang web của chúng tôi
 • Khi bạn cung cấp thông tin thanh toán qua điện thoại hoặc email trong quá trình mua sắm

3. Sử Dụng Thông Tin Thanh Toán

a. Mục Đích Sử Dụng

Chúng tôi sử dụng thông tin thanh toán của bạn để:

 • Xử lý các giao dịch thanh toán
 • Xác nhận và quản lý đơn hàng
 • Ngăn ngừa các giao dịch gian lận
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến thanh toán

b. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin thanh toán của bạn với bên thứ ba, trừ khi:

 • Được sự đồng ý của bạn
 • Để hoàn thành giao dịch thanh toán với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán
 • Khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và khách hàng

4. Bảo Mật Thông Tin Thanh Toán

a. Biện Pháp Bảo Mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật sau để bảo vệ thông tin thanh toán của bạn:

 • Sử dụng công nghệ mã hóa SSL (Secure Socket Layer) để bảo vệ thông tin thanh toán trong quá trình truyền tải
 • Áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) để đảm bảo an toàn cho các giao dịch thẻ
 • Giới hạn quyền truy cập vào thông tin thanh toán chỉ cho những nhân viên cần thiết và được đào tạo về bảo mật

b. Kiểm Tra Và Cập Nhật

Chúng tôi thường xuyên kiểm tra và cập nhật các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn cho hệ thống và thông tin thanh toán của bạn.

5. Quyền Của Khách Hàng

a. Quyền Truy Cập Và Sửa Đổi Thông Tin

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin thanh toán của mình. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc liên hệ với chúng tôi.

b. Quyền Xóa Thông Tin

Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin thanh toán của mình khi không còn cần thiết cho mục đích thu thập ban đầu hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

c. Quyền Khiếu Nại

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý thông tin thanh toán, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật thông tin thanh toán này theo thời gian để phản ánh các thay đổi về thực tiễn bảo mật và pháp luật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi quan trọng bằng cách đăng tải thông báo trên trang web hoặc qua email.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật thông tin thanh toán của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ TDHOST
Địa chỉ: ấp Phú Nhơn xã Đông Phú huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang
Email: hotro@tdhost.vn
Số điện thoại: 0976 671 691


Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin thanh toán của bạn, đồng thời luôn nỗ lực để đảm bảo rằng mọi giao dịch của bạn được thực hiện một cách an toàn và bảo mật. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Giải pháp công nghệ TDHOST!