Tầm nhìn – sứ mệnh doanh nghiệp

Tầm nhìn doanh nghiệp

Là Doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ phần mềm nâng tầm nhà máy chuyển đổi số sản xuất. Phần mềm của TDHOST không chỉ giúp nhà máy tối ưu chi phí quản lý, mà còn dễ dàng đạt được các tiêu chuẩn thế giới, từ đó nhà máy có thể tăng năng suất sản xuất, đạt đơn hàng có giá trị cao vì đủ điều kiện tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại THDOST, chúng tôi hiểu rằng, các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đều không muốn bị bỏ lại trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu.

TDHOST hiểu rằng, Doanh nghiệp sản xuất trong nước luôn mong muốn số hóa vào trong từng công đoạn: quản lý chất lượng, giảm sát nhân công và tối ưu chi phí vận hành.

Với tham vọng giúp các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam nâng tầm năng lực cạnh tranh, tham gia và đứng vững trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, chúng tôi nghiên cứu và sáng tạo phần mềm, dịch vụ điện toán đám mấy kết hợp thiết bị kết nối thiết bị thông minh hàng đầu giúp nhà máy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Giải pháp của THDSOT tạo ra một môi trường thông tin sản xuất minh bạch, trôi chảy, toàn diện và tổng quan nhất giúp ban lãnh đạo và Ban điều hành nhà máy ra quyết định chính xác, kịp thời, đẩy mạnh cải tiến liên tục, dễ dàng vượt qua các kỳ đánh giá nhằm tìm mới, giữ vững và phát triển các đơn hàng từ các thị trường cao cấp khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản.

Hành động

  • Tập trung vào kết quả : Chỉ thực hiện những công việc có đóng góp vào kết quả cần đạt được của công ty và khách hàng, nói không với những công việc thừa.
  • Chọn việc theo nguyên lý 80/20: Ưu tiên làm trước những công việc có đóng góp lớn nhất vào kết quả. Triển khai sớm kết quả để nhận phản hồi và điều chỉnh.
  • Thấu hiểu khách hàng: Biết đặt mình vào vị trí của khách hàng để thấu hiểu và tạo ra những giá trị phù hợp với từng khách hàng