Đối tác của chúng tôi

Chuyển đổi số
công tác quản lý vận hành sản xuất

Trong hành trình thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhà sản xuất Việt Nam luôn phải chứng minh cho khách hàng thấy
hệ thống quản lý vận hành sản xuất của họ đủ tốt để đáp ứng được chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng.

Lựa chọn giải pháp
phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

Chúng tôi cung cấp một tố giải pháp và sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Free Plan
5,000,000đ
14-day trial subscription
 • Product Training
 • Advanced Analytics
 • Weekly Sentiment
 • White label
 • Users Unlimited
 • Downgrade
Đăng ký ngay
Basic Plan
7,000,000đ
7-day free trial
 • Basic reports
 • Weekly Sentiment
 • Data History
 • Increased Number of
 • Users Unlimited
 • Basic Reports
Đăng ký ngay
Advanced Plan
9,000,000đ
Simple email management
 • Collaboration Tools
 • Weekly Sentiment
 • Data History
 • Increased Number of
 • Users Unlimited
 • Projects Downgrade
Đăng ký ngay
Premium Plan
15,000,000đ
Ticketing system for teams
 • Custom Domain
 • Weekly Sentiment
 • Data History
 • Increased Number of
 • Users Unlimited
 • Projects Downgrade
Đăng ký ngay